סמים בצבא

סמים בצבא

עבירות סמים בצבא יכולות לגרום במקרים רבים להעמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי.

הצבא רואה בחומרה רבה עבירות סמים, ולכן מקובל להטיל במערכת השיפוט הצבאית עונשי מאסר בפועל בגין עבירות אלו, גם אם הן מבוצעות לצריכה עצמית, בטח ובטח אם מדובר בעבירות סחר, אספקה או אחזקת סם בכמות גדולה.

הגוף הצבאי שחוקר חיילים החשודים בעבירות סמים הוא משטרה צבאית חוקרת (מצ”ח).


חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו- 1955
הוא חוק ספציפי מכוחו יש לרשויות צה”ל סמכות לחקור, לעצור ולהעמיד לדין חיילים בסדיר ובשירות מילואים פעיל. החוק מגדיר וקובע בצורה מקיפה את תחולת המשפט הפלילי של מדינת ישראל על חיילים. דיני הראיות החלים בהליכים פליליים בבתי המשפט של המדינה, חלים גם בפני בתי הדין הצבאיים. כך, לצה”ל מסורות גם סמכויות החקירה, המעצר וההעמדה לדין של חיילים בעבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התש”ג- 1973

עבירות סמים בצבא

עבירת שימוש בסמים בתקופת שירות צבאי, תגרום במקרים רבים להעמדה לדין בבית דין צבאי. מינואר 2017, החלה מדיניות חדשה בפרקליטות הצבאית המאפשרת הקלה עם מי שביצעו מספר שימושים מועט בסמים או אחזקת סם בכמות מועטה, וזו העבירה הראשונה שלהם.

במקרים המתאימים, עורך דין צבאי המייצג את החייל יכול לשכנע את הפרקליטות הצבאית שעניינו של החייל עומד בתנאי המדיניות – ולכן יש לנהוג בעניינו לפי ההסדר המקל: הקפאת ההליכים הפליליים, תוך התחייבות החייל למסירת דגימות שתן תקופתיות ועוד תנאים כאלו ואחרים. אם החייל יעמוד למשך התקופה שנקבעה בכלל התנאים – יבוטל התיק הפלילי בעניינו.

זו עוד סיבה שבגללה כדאי למי שחשוד בעבירת סמים בצבא, להיעזר בעורך דין צבאי, שמנוסה בתחום של עבירות סמים בצבא ומכיר את המדיניות המעודכנת. בעיקר אם אותו עורך דין צבאי, שירת בעבר בפרקליטות הצבאית.

חיילים שחשודים בעבירות סמים, יכולים להיות חיילים בשירות סדיר (שירות חובה ושירות בצבא קבע), חיילי מילואים ואפילו אזרחים עובדי צה”ל.

ייעוץ לפני חקירת מצ”ח סמים

רצוי שחייל המזומן לחקירה יקבל ייעוץ מעו”ד צבאי הבקיא בתחום, לפני התייצבותו לחקירה.

ייעוץ משפטי לפני חקירת מצ”ח יכול לעזור מאוד לחשודים בעבירות סמים בצבא, להימנע מהעמדה לדין, או להפחית את מספר סעיפי האישום בבית הדין הצבאי.

הייעוץ המשפטי נעשה ביחידות, לפני החקירה וגם במהלך החקירה, וחל על הייעוץ חיסיון עורך דין לקוח (עורך הדין מחויב לשמור תחת חסיון, את מה שהלקוח מספר לו).

חשוב לזכור זאת, שכן, רוב החיילים אשר נחקרים על ידי מצ”ח, נחקרים בפעם הראשונה בחייהם בתור חשודים ועקב היעדר ניסיונם, המפגש עם החוקרים עלול להיות טראומטי ואפילו לגרום להם להודות בעבירות שלא ביצעו.

סמכויות חוקרי מצ”ח בחקירות סמים בצבא

לחוקרי מצ”ח יש סמכויות רבות בחקירות סמים, שעוזרות להם לגלות עבירות סמים של חיילים:

  • חוקרי מצ”ח רשאים, במקרים מסוימים, לערוך חיפוש במכשיר הטלפון הסלולרי של החייל.
  • החוקרים רשאים, במקרים מסוימים, לבצע חיפוש על גופו של החייל החשוד.
  • החוקרים יכולים לערוך חיפוש בחדרו של החייל בבסיס הצבאי שבו הוא משרת, גם ללא צו חיפוש, באישור מפקד היחידה.
  • החוקרים רשאים לבצע חיפוש בבית של החייל החשוד, לאחר קבלת צו חיפוש מבית המשפט.
  • ניתן לדרוש מהחייל לבצע בדיקת שתן לאיתור שימוש בסמים, לאחר שקצין שיפוט בכיר ממשטרה צבאית נתן צו המורה על כך. אם החייל יסרב לצו (המכונה “צו קש”ב”), הוא עשוי להיות מואשם בעבירה לפי חוק השיפוט הצבאי המכונה “סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים”.

ועדת סמים

מי שהורשע בעבירת סמים במהלך שירותו הצבאי, צפוי לעלות בפני ועדה אשר תיבחן את המשך שירותו.

ועדה זו מיועדת עבור חיילים בשירות חובה שביצעו עבירת סמים, אבל מעוניינים להמשיך בשירותם הצבאי.

חשוב שהחייל יביע חרטה אמתית וישכנע את הוועדה בכך שמדובר במעידה חד פעמית, שלא תחזור על עצמה בעתיד.

אם השימוש בסמים נבע ממצוקה אישית כלשהי, חשוב לציין זאת בפני הוועדה, ולהציג מסמכים שתומכים בכך (למשל חוות דעת של פסיכולוג שטיפל בחייל).

מדיניות הענישה של צה”ל על סמים בצבא

פנייה אל עורך דין שימוש סמים בצבא, הינה הכרחית בגין העובדה ששימוש בסמים בצבא נתפס כפגיעה חמורה במשמעת הצבא. מדיניות הענישה המקובלת בבתי הדין הצבאיים קובעת כי דינו של חייל שעשה שימוש בסם הוא ככלל עונש מאסר בפועל, הגורר אחריו סכנה של רישום פלילי שילווה את החייל במהלך חיו האזרחיים. כמובן שהענישה חמורה הרבה יותר בעבירות סמים קשות יותר.

מדרג של עבירות סמים

עבירות סמים יכולות להיות בדרגות חומרה שונות.

סמים שנרכשו לצורך שימוש אישי, נחשבים לעבירה פחותה, בהשוואה לסמים שמשמשים לשם סחר לאחרים.

שימוש חד פעמי, נחשב לעבירה קלה יותר, משימוש של פעמים רבות. שימוש בנסיבות “אזרחיות” (במסיבה, חוף ים, בית ועוד) במהלך השירות הצבאי, חמור הרבה פחות משימוש בנסיבות “צבאיות” (ביחידה צבאית ועוד יותר חמור – בנסיבות מבצעיות).

שימוש בסמים “קלים” (קנאביס – גראס, חשיש, מריחואנה), נחשב לחמור פחות, משימוש בסמים “קשים” (הרואין, קוקאין, אופיאטיים ועוד).

הצבא יראה בחומרה רבה עבירת סמים שבוצעה תוך ניצול תפקידו הצבאי של הנאשם. למשל חייל שמשרת ליד הגבול, ומנצל זאת לשם הברחת סמים משטחה של מדינה זרה לשטח מדינת ישראל.

אפילו עבירה של סירוב להיבדק בבדיקה לגילוי של שימוש סמים בצבא נתפסת כעבירה שנוטים להעניש עליה. זאת מכיוון שהצבא רואה בסירוב להיבדק פעולה המשבשת את הפעילות התקינה של רשויות החקירה ופוגעת במלחמתו של צה”ל בסמים.

ועדה להתרת התחייבות של משרת קבע שהורשע בעבירה פלילית

משרתי קבע שהורשעו בעבירות סמים (או כל עבירה פלילית ואף ערכית) יכולים למצוא את עצמם עומדים בפני וועדה להתרת התחייבויות שנערכת בראשות ראש חטיבת הסגל באכ”א ויכולה להמליץ לראש אכ”א לשחרר את משרת הקבע משירות קבע, תוך פגיעה כספית ופנסיונית וסיום הקריירה הצבאית. למשרת הקבע יש זכות לייצוג ע”י עורך דין, בפני הוועדה להתרת התחייבויות וחשוב לדעת כי על החלטת ראש אכ”א בנסיבות אלו יש ערעור לבית המשפט המחוזי.

לסיכום

סמים בצבא יביאו בדרך כלל להעמדה לדין, בפני בית דין צבאי.

הצבא רואה בחומרה רבה עבירות סמים, ולכן העונש על עבירות אלה, הוא הרבה פעמים לא קל וכולל תקופות של מאסר בפועל.

הגוף הצבאי שחוקר חיילים החשודים בעבירות סמים הוא משטרה צבאית חוקרת (מצ”ח).

ייעוץ לפני חקירת מצ”ח יכול לעזור מאוד, לחשודים בעבירות סמים בצבא, עד כדי מניעת העמדתם לדין.

ועדת סמים נערכת בעניינם של חיילים שביצעו עבירת סמים, אבל מעוניינים להמשיך בשירותם הצבאי. ועדה להתרת התחייבויות נערכת בעניינם של משרתי קבע שביצעו עבירות ויכולה להביא לסיום הקריירה הצבאית שלהם.

עבירות סמים יכולות להיות בדרגות חומרה שונות.

לחוקרי מצ”ח יש סמכויות רבות בחקירות סמים, שעוזרות להם לגלות עבירות סמים של חיילים.

 

משרד עו”ד רכבי, הראל ושות’ – יחד איתך לאורך כל הדרך!

ניסיונם המקצועי הנרחב של עורכי הדין במשרד רכבי, הראל ושות’ בתחום המשפט הצבאי בשילוב ניסיונם הצבאי רב השנים בפרקליטות הצבאית בכלל ובתפקידים בתביעה הצבאית ובסנגוריה הצבאית בפרט, מעמידים לרשותם את כל הכלים המקצועיים הנדרשים על מנת לסייע לחיילים לאורך השירות הצבאי או בסיומו.

משרד עורכי דין רכבי, הראל ושות’ מתמחה בתחומי המשפט הצבאי ומציע שירותי עורך דין סמים בצבא למתן הגנה במשפט סמים בצבא

 צור עמנו קשר עוד היום!